สวท.ตรัง ดำเนินการส่งกระจายเสียง 2 ระบบ ประกอบด้วย ระบบ AM ความถี่ 810 KHz และระบบ FM ความถี่ 91.25 MHz

     ระบบ AM ความถี่ 810 KHz เริ่มส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2516 เครื่องส่งชนิดหลอด จัดสร้างโดยช่างเทคนิคศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ติดตั้งออกอากาศภายในอาคารราษฎ์รื่นรมย์ สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นอาคารที่ทำการชั่วคราว
      ปี พ.ศ.
2523 จัดสร้างอาคารที่ทำการใหม่เป็นการถาวรบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งปอนด์ อาคารเลขที่ 254 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และย้ายเครื่องส่ง AM มาติดตั้งออกอากาศเป็นการถาวรในปีเดียวกัน
       ปี พ.ศ.
2537 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนเครื่องส่งใหม่เป็นชนิดโซลิดสเตจ ยี่ห้อ Harris รุ่น DX-10 กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ พร้อมเสาอากาศสูง 120 เมตร ใช้งานออกอากาศมาจนถึงปัจจุบัน

     ระบบ FM ความถี่ 91.25 MHz เริ่มส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2529 โดยการสนับสนุนผลักดันงบประมาณดำเนินการของ นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในสมัยนั้น) เป็นเครื่องส่งชนิดหลอด ยี่ห้อ Harris รุ่น FM-1K กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ เสาอากาศสูง 100 เมตร ตั้งห่างจากเสาอากาศ AM ประมาณ 300 เมตร
     ปี พ.ศ.
2543 เปลี่ยนเสาอากาศใหม่แทนเสาอากาศต้นเดิมที่ชำรุด (พื้นที่ตั้งเสาอากาศเป็นดินพรุ มีน้ำท่วมขังเกือบตลอดปี ส่งผลให้ตอม่อสายรั้งเสาอากาศทรุดตัวรั้งตัวเสาให้บิดงอจนเสี่ยงจะหักโค่น)
     ปี พ.ศ.
2549 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนเครื่องส่งพร้อมอุปกรณ์ห้องส่งใหม่ทั้งระบบทดแทนเครื่องส่งห้องส่งเดิม เป็นเครื่องส่ง Harris รุ่น Z2FM กำลังส่ง 2 กิโลวัตต์ ใช้งานออกอากาศมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

ข้อมูลอุปกรณ์สำคัญ ระบบ AM
Transmitter ยี่ห้อ Harris รุ่น DX-10 ความถี่ 810 KHz กำลังส่ง 10 KW
Audio Processor ยี่ห้อ ORBAN รุ่น 9100 B1/E10
Modulation Monitor ยี่ห้อ BELAR รุ่น AMM-2B
ProgrameLine AMP ยี่ห้อ ARRAKIS รุ่น 1100-/B-RS
Surge Protection ยี่ห้อ L.E.A DYNATECH รุ่น SE 220/380-100-3Y
Audio Control Console ยี่ห้อ DYNAMAX รุ่น MX 12 L
   
ข้อมูลอุปกรณ์สำคัญ ระบบ FM
Transmitter ยี่ห้อ Harris รุ่น Z2FM ความถี่ 91.25 MHz กำลังส่ง 2 KW
Audio Processor ยี่ห้อ ORBAN รุ่น 8300
Surge Protection ยี่ห้อ NOVARIS รุ่น SD1-160/E/OVR
Audio Control Console ยี่ห้อ LBP รุ่น MX 12 LW